Koppeling financiële administratie

U kunt Veemflex CS rechtstreeks koppelen aan Profinad, het financiële pakket van Spike Technology Europe. De facturatie werkt dan automatisch.

Tevens komen er vele menu's beschikbaar omtrent debiteuren, crediteuren, journalisering, boekhouding en diverse overzichten. De financiële afwikkeling wordt hiermee voor een groot gedeelte vereenvoudigd.